Over Ons

Over Ons

Welkom beste ouders,

Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind onze school heeft
gekozen of dat overweegt. Wij danken u voor dat vertrouwen.
De directie en de leraren zullen zich ten volle inzetten om uw kind te begeleiden. U mag
van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en kwaliteitsonderwijs door
actief leren verwachten.
Wij verwachten van u dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na
te streven en onze afspraken na te leven. Daarom hopen wij goed te kunnen
samenwerken.

U bent onze partner in de opvoeding van uw kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.
Bij vragen en problemen staan wij klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
Het eerste aanspreekpunt hiervoor is de groepstitularis van uw kind.
Samen bouwen wij aan een goede basisschool voor uw kind.

Welkom beste kinderen,

Hartelijk welkom: van de jongste kleuter tot de grootste 6de klasser!

Als kleuter kom je bij ons in een boeiende wereld terecht.
Kom je naar groep 1 van de lagere school, dan gaat een nieuwe wereld voor je open: die
van letters en cijfers. Ben je onderweg van groep 2 naar groep 6 van de lagere school dan zal je dagelijks
nieuwe dingen ontdekken en leren. Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. Je nieuwe vrienden, de leraren, het zorgteam en de directeur zullen je daarbij helpen.
Wees een goede vriend en doe steeds wat van je gevraagd wordt, dan stappen wij
samen een fijn schooljaar in.

Naast de ontdekkingstocht tijdens de lessen kan de speeltijd een boeiende onderbreking
zijn. Op de speelplaats krijgen de klassen een “speelplaatskoffer” of “verkeerskoffer” die
rijk gevuld is met spelmateriaal. Daar dragen ze heel goed zorg voor zodat de speeltijden
een rijkere invulling krijgen. Maak er gebruik van en draag er zorg voor.
Tijdens de middagpauze kan je regelmatig deelnemen aan een activiteit: dansen, lezen,
sport, speelkoffers… Dit kan dankzij de vrijwillige medewerking van leerkrachten, ouders
en grootouders. Hiervoor doen wij tijdens het schooljaar een warme oproep.

We wensen jullie een fijne schoolloopbaan in de Sint-Jozefsschool!

Het schoolteam.