Het eerste trimester van het vierde leerjaar zit er alweer op. 

Het eerste trimester van het vierde leerjaar zit er alweer op. 

We hebben de afgelopen periode niet stilgezeten. Tussen de nieuwe leerstof door herhaalden we ook veelvuldig de reeds geziene leerstof. 

Bij rekenen zijn we gestart met de getallen tot honderdduizend. Het cijferen, het vermenigvuldigen en delen zijn er niet gemakkelijker op geworden met de steeds groter wordende getallen.

Bij taal hebben we de verkleinwoorden onder de loep genomen. We weten nu wanneer we verkleinwoorden kunnen gebruiken en hoe we deze moeten vormen en schrijven. We hadden

het over allerlei sprookjes en rare monsters. We sloten het trimester af met het voorstellen van hun monsterlijk meesterwerk.
 
Ook voor spelling hebben we niet stilgezeten. Naast de verkleinwoorden zijn we nieuwe woorden aan het samenstellen aan de hand van twee reeds bestaande woorden.
  
Voor wereldoriëntatie hebben we het thema rond onze gemeente afgewerkt en zullen we binnenkort starten om over de eeuwen heen in de geschiedenis te gaan snuffelen.

Daarnaast werken we ook regelmatig aan sociale vaardigheden. Het leren omgaan met elkaar, het leren samenspelen en het leren oplossen van conflicten staan hierbij centraal.
 
We hebben de Sint gevierd met onze pietenbeat en we hebben de kerstviering in elkaar gestoken met het vierde leerjaar. We kregen alvast een duim van alle kinderen van de school. 
 
Tussendoor werken we ook aan onze digitale vaardigheden door allerlei oefeningen en zoekopdrachten op de computer te maken. Dit jaar doen we mee met de Whizzkids.
  
‘s Ochtends starten we meestal de dag met een opwarmertje. Hierin zit telkens een variatie van automatisatieoefeningen en oefeningen over leerstof die we de voorbije dagen geleerd of herhaald hebben.

Daarnaast hebben we dit trimester ook niet stilgezeten. We gingen naar Villa Pila (Bebat) waar we konden zien hoe batterijen gesorteerd worden en we gingen ook naar Technopolis waar we al onze technische vaardigheden konden testen.

Hieronder kunnen jullie alvast een glimp werpen op enkele van onze activiteiten van het voorbije trimester:

Reacties zijn gesloten.